Фінансова звітність

Відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року